dernek.innoviayazilim.com web sitesi ve Dernek mobil uygulaması

Üyelik Sözleşmesi1) İş bu sözleşme, WWW.DIETISYENIM.COM WEB SİTESİ ve DİYETİSYENİM MOBİL UYGULAMASI ile (bundan böyle DİYETİSYENİM UYGULAMASI olarak anılacaktır) online diyet programı listesinden yararlanmak isteyen tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (KULLANICI olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, DİYETİSYENİM UYGULAMASININ kullanımı, bu site ve mobil uygulama üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ile başlar. Tüm KULLANICILAR bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı site ve mobil uygulama üzerinde yer alan ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.

2) KULLANICILAR, DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi bir şekilde uygulamaya erişim sağlayarak 18 yaşından büyük olduklarını veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendilerine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduklarını; iş bu Kullanım Şartları'nın tamamını okuduklarını ve içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını peşinen taahhüt ederler. KULLANICILAR, DİYETİSYENİM UYGULAMASI tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

3) 13 yaşından küçüklerin DİYETİSYENİM UYGULAMASINI kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri ve uygulamaları kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler. 

4) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, KULLANICILARLA DİYETİSYENLERİ bir araya getirerek, kullanıcılara diyet listesi sunan bir teknoloji ve bilgilendirme servisidir.

5) Diyetisyenlerin KULLANICILARA verdikleri cevaplardan, diyetisyenlerin DİYETİSYENİM UYGULAMASI için hazırladığı diyet listeleri,yorum, yazı, video, tablo gibi içeriklerden diyetisyenler sorumludur.

6) KULLANICI bilgileri, KULLANICI tarafından DİYETİSYENİM UYGULAMASI üzerinde girilen bilgilerdir (Bu bilgiler en geç 2 gün içerisinde girilmelidir.). KULLANICININ kişisel,tıbbi ve ölçüm bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki yanlışlıklardan oluşabilecek KULLANICININ uğrayacağı zarardan DİYETİSYENİM UYGULAMASI sorumlu tutulamaz.

7) DİYETİSYENİM UYGULAMASI içindeki her tür bilgi ve içerikler, tıbbi anlamda tedavi ve teşhis amaçlarına yönelik değildir. 

8) DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA yer alan bilgilerin ve Diyetisyen tavsiyelerinin hiçbiri muayene, hastalık teşhisi, kişisel analiz, kişisel reçete anlamına gelmez.

9) DİYETİSYENİM UYGULAMASI; KULLANICIYA hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma garantisi vermez. Bu hususta KULLANICI maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.
   
10) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, KULLANICIYA sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin KULLANICI tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

11) Diyetisyenlerin verdikleri cevaplar, DİYETİSYENİM UYGULAMASI için hazırladığı yorum, yazı, video, tablo gibi içerikler, sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar.

12) DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA yer alan bilgilere göre, var olan bir beslenme bozukluğunun, hormonal / metabolizmasal hastalıkların ve kalıtsal etkilerin tedavilerinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

13) DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA Diyetisyen tarafından atanan diyet programı listesi sonrası KULLANICININ halihazırda bir doktor tarafından uygulanan tedaviyi sonlandırması sonucu doğacak tüm sorumluluk KULLANICIYA aittir.

14) KULLANICININ söz konusu online diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.

15) KULLANICI, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, DİYETİSYENİM UYGULAMASI hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. KULLANICI, DİYETİSYENİM UYGULAMASINA üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır ve hiçbir şekil ve nam altında bir alacağı kalmadığını maddi ve manevi her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan etmiş olur.

16) KULLANICININ burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece DİYETİSYENİM UYGULAMASI tarafından kullanılabilir. DİYETİSYENİM UYGULAMASI Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktirde KULLANICININ hesabını kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Olabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğan bilecek bilgi hırsızlığından DİYETİSYENİM UYGULAMASI sorumlu değildir.

17) DİYETİSYENİM UYGULAMASININ yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. 

18) DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. 

19) DİYETİSYENİM UYGULAMASI veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 

20) KULLANICI site veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez. Böyle bir olay olduğunda yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir. 

21) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, site ve mobil uygulama dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICININ yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. DİYETİSYENİM UYGULAMASI hiçbir sebep beyan etmeden kullanıcıların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir. 

22) KULLANICI , DİYETİSYENİM UYGULAMASI üzerindeki interaktif alanlarda yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan hükümler çerçevesinde sorumludur: 

23) KULLANICILAR; DİYETİSYENİM UYGULAMASINDA, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez. Diğer KULLANICILARDAN herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez. 

24) KULLANICI bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez. 

25) KULLANICI verilerinin DİYETİSYENİM UYGULAMASININ ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICININ bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. Durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan DİYETİSYENİM UYGULAMASI sorumlu değildir. 

26) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, hiçbir KULLANICININ davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICILAR arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir. 

27) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir. 

28) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, KULLANICILARIN gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgileri toplama yöntemleri kullanabilir. DİYETİSYENİM UYGULAMASI, bu anonim bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, DİYETİSYENİM UYGULAMASI ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. 

29) DİYETİSYENİM UYGULAMASI hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcıların üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. 

30) DİYETİSYENİM UYGULAMASI'nın iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri DİYETİSYENİM UYGULAMASI tarafından saklanacaktır. 

31) İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için KULLANICININ seçtiği diyet programı listesinin ücretini ödemesi gerekmektedir. 

32) KULLANICININ ücreti belirtilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden DİYETİSYENİM UYGULAMASI sorumlu değildir. 

33) Ödeme yapıldıktan sonra diyet programı listesi KULLANICININ kişisel ihtiyaçlarına özel hazırlandığı ve diyet programı listesi ifa edildiği için KULLANICI cayma hakkını kullanamaz ve herhangi bir iade talebinde bulunamaz. 

34) KULLANICI tıbbi ve ölçüm bilgilerini eksiksiz olarak en geç 2 gün içerisinde DİYETİSYENİM UYGULAMASI içerisinde girmek zorundadır. Bu bilgiler girilmediği taktirde KULLANICI DİYETİSYENİM UYGULAMASINDAN herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

35) Diyet programı listesi mücbir sebepler dışında KULLANICIYA kişisel,tıbbi ve ölçüm bilgilerini eksiksiz girdikten sora tanımlanır. Mücbir Sebepler; Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, sunucu arızaları,internet kesintileri,harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

36) DİYETİSYENİM UYGULAMASI gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. KULLANICI bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

37) DİYETİSYENİM UYGULAMASI, Kullanım Şartlarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

38) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.